LUCAS ACHTSCHELLINCK (1626-1699)
Paintings, Drawings, Prints & Tapestries

Bespreking van de tentoonstelling Le Paysage brabançon au XVIIe siècle, in Belgisch Tijdschrift voor Archeologie en kunstgeschiedenis

Bibliography: COEKELBERGS, D., Bespreking van de tentoonstelling Le Paysage brabançon au XVIIe siècle, in Belgisch Tijdschrift voor Archeologie en kunstgeschiedenis, 1976