LUCAS ACHTSCHELLINCK (1626-1699)
Paintings, Drawings, Prints & Tapestries

De Sint-Pietersabdij te Gent, in Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Bruges

Bibliography: GAUBLOMME, D., VAN DE WIELE, J., De Sint-Pietersabdij te Gent, in Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, Bruges, 1999