LUCAS ACHTSCHELLINCK (1626-1699)
Paintings, Drawings, Prints & Tapestries

Het Kasteel te Loppem en de stichting Jean van Caloen, in Delineavit et Sculpsit 18, The Hague

Bibliography: KRUYFHOOFT, C., Het Kasteel te Loppem en de stichting Jean van Caloen, in Delineavit et Sculpsit 18, The Hague, 1997