LUCAS ACHTSCHELLINCK (1626-1699)
Paintings, Drawings, Prints & Tapestries

Twee 18de eeuwse Oudenaardse wandtapijtreeksen en hun bronnen: Don Quichote en Il Pastor Fido, in : Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, deel XXXV